Herbapol - masz to w naturze

Herbapol-Lublin

Adres i dane firmy

"Herbapol - Lublin" S. A.
ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin
tel. (81) 74 88 304
fax (81) 74 39 670
e-mail: lublin@herbapol.com.pl

Zarej. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 691.365,00 zł, opłacony w całości.
Nr KRS: 0000027463
NIP: 712-015-53-64

Biuro Handlu i Marketingu:
ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
tel. (22) 5482310
e-mail: biurohm@herbapol.com.pl

Dział Eksportu:
e-mail: export@herbapol.com.pl

Firmowe numery telefonów

 • Dział Marketingu(22) 548 23 10
 • Dział Transportu(81) 74 88 303
 • Dział Personalny (81) 74 88 214
 • Rekrutacja, Staże, Praktyki(81) 74 88 214
 • Sekretariat Zarządu(81) 74 88 201
 • Dział Księgowości(81) 74 88 235
 • Dział Zakupów(81) 74 88 291
 • Dział Kontraktacji i Skupu(81) 58 53 086
 • Dział Administracji(22) 548 23 33
 • Biuro Obsługi Klienta(81) 74 88 204
 • (81) 74 88 274
 • (81) 74 88 275
 • (81) 74 88 282
 •  
 • Zgłaszanie działań niepożądanych
  / zapytania medyczne
  697 070 204
 • Zgłaszanie reklamacji(81) 74 88 212

Informacje dla dystrybutorów - BOK

 • Produkty spożywcze(81) 74 88 275
 • Produkty apteczne(81) 74 88 282

Kontakt dla prasy

email: media@herbapol.com.pl

Czekamy na Państwa opinie i informacje na temat naszej firmy i jej produktów.

„HERBAPOL-LUBLIN” S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE z dnia 17 czerwca 2014 r.